Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Moet een dyslexieverklaring verplicht ondertekend worden door een postmaster?

Sinds de inwerkingtreding van de Jeugdwet is er veel veranderd inzake bevoegdheden van professionals. Daar waar voorheen verzekeraars tal van regels stelden aan procedures en bevoegdheden is het binnen de Norm Verantwoorde Werk Toedeling (NVWT) binnen de Jeugdwet anders geregeld. De werkgever is binnen de NVWT verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. De professional is gehouden aan de kaders van de beroepsvereniging zoals het beroepsprofiel en het professioneel statuut. De NKD Leidraad Competentie- en Opleidingseisen is in deze een belangrijk document. Het NKD stelt namelijk dat een master senior die door de organisatie zelf op basis van ervaring en bekwaamheid wordt aangewezen, verantwoordelijkheid kan dragen voor het gehele zorgtraject, dat mogelijk deels door een master junior wordt uitgevoerd. De master senior zal altijd betrokkenheid hebben binnen de kaders van het MDO, waarin ook de postmaster verplicht in is vertegenwoordigd.

In de NKD Leidraad Uitwerking verantwoorde werktoedeling voor de organisatie is aangegeven dat bij grotere praktijken de workflow zo kan worden georganiseerd, dat kan worden voorkomen dat de postmaster verantwoordelijkheid moet dragen voor alle cliënten, terwijl de meeste expertise over de casus bij anderen ligt, w.o. de verantwoordelijke master senior.  Degene door de organisatie als verantwoordelijke voor de casus wordt aangewezen, is ook degene die tekenbevoegd is voor de dyslexieverklaring. Er is geen wet die voorschrijft dat dit alleen een postmaster moet zijn. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de organisatie in de eigen uitwerking van de NVWT helder omschrijft wie er wanneer tekenbevoegd is en ook aangeeft in welke situaties de kennis en expertise en mogelijk de eindverantwoordelijkheid nodig is van een postmaster.

Back to top