Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVER HET NKD

Doel

Het doel van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is:

 • het (doen) ontwikkelen en borgen van hoogwaardige zorg voor ernstige dyslexie, op basis van wetenschap en praktijk
 • het uitdragen en behartigen van het belang van toegankelijkheid, beschikbaarheid en adequate uitvoering van de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie in Nederland
 • het verzamelen van behandeldata voor kwaliteitsanalyse, het uitvoeren en publiceren van kwaliteitsanalyse en het uitvoeren van een benchmark-onderzoek
 • het beheer van het behandelprotocol Ernstige Dyslexie en/of de ‘zorgstandaard Ernstige Dyslexie’
 • vanuit het zorgperspectief bijdragen aan een optimale afstemming tussen onderwijs en de aanpak van dyslexie

Het NKD tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Monitoren
 • Ontwikkelen
 • Onderzoek
 • Publiceren van resultaten voor maatschappelijke en functionele partijen rond de dyslexieketen

De stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is opgericht op 11 november 2016.
Daarbij zijn de Statuten van de Stichting NKD vastgesteld.

Visie

Het NKD

 • streeft ernaar dat elk kind dat de zorg voor ernstige dyslexie nodig heeft, dit doelmatig, doeltreffend en effectief krijgt
 • zet zich in om de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie continu te verbeteren en hanteert daarbij nationale en internationale wetenschappelijke en praktijkstandaarden
 • wil eraan bijdragen dat in Nederland elk leerplichtig kind bij het verlaten van het onderwijs functioneel geletterd is

Missie

Ieder kind met dyslexie leert in Nederland lezen en spellen zodat het zich volwaardig kan ontplooien en kan bijdragen aan de maatschappij.

Back to top