Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
OVER HET NKD

Doel

Het doel van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, EED, inclusief de raakvlakken zoals lichte dyslexie, lees- en spellingsproblemen en ernstige meervoudige dyslexie.
Het NKD tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Monitoren
  • Ontwikkelen
  • Onderzoek
  • Publiceren van resultaten voor maatschappelijke en functionele partijen rond de dyslexieketen

De stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is opgericht op 11 november 2016.
Daarbij zijn de Statuten van de Stichting NKD vastgesteld.

Visie

Het NKD

  • wil kunnen garanderen dat elk kind waar de school mee vastloopt in het taalonderwijs, en dyslexiezorg nodig heeft, dit doelmatig, doeltreffend en effectief krijgt
  • maakt goede dyslexiezorg nog beter en zet zich in om een einde te maken aan slechte dyslexiezorg – uitgangspunt hierbij is de nationale en internationale wetenschap
  • verbindt wetenschap en praktijk
  • streeft naar een Nederland waarin elk kind bij het verlaten van de basisschool functioneel kan lezen en schrijven.

Missie

Ieder kind met dyslexie leert in Nederland lezen en spellen zodat zij/hij zelfstandig kan bijdragen aan de maatschappij.

Back to top