Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVER HET NKD

Beleidsadviescommissie – BAC

De Beleidsadviescommissie (BAC) bestaat uit 10 leden vanuit verschillende geledingen zoals gemeente, onderwijs en zorgaanbieders. De BAC adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur van het NKD over zaken die raken aan het beleid van dyslexiezorg, inclusief de aansluiting met het onderwijs. Daarnaast heeft de BAC de opdracht om trends en ontwikkelingen te volgen binnen het primair onderwijs en de uitvoeringspraktijk van dyslexiezorg. Ook zijn inhoud en beheer van de opleidingskalender ondergebracht bij de BAC.
Heeft u suggesties? Wij zijn blij met uw bijdrage! Indien u contact op wilt nemen met de BAC kan dat via een mail naar het NKD, info@nkd.nl.

Meer informatie: Reglement Beleidsadviescommissie

De BAC bestaat uit:

  • Jolanda Roelfsema, voorzitter vanuit de raad van bestuur
  • Annet Homburg, secretaris/plaatsvervangend voorzitter
  • Joyce Couprie
  • Hettie Lichtenberg
  • Ellen Loykens
  • Joli Luijckx
  • Maike van Soldt
  • Laurie de Vroom
Back to top