Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

DOWNLOADS

Downloads

Aanmeldingsformulieren

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Factsheets

Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet

Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling

Richtlijnen en handreikingen

Protocollen onderwijs en zorg

  • Leerlingdossier dyslexie – versie 5.0
    Het Leerlingdossier Dyslexie is digitaal in te vullen: download het Leerlingdossier, sla het op in de eigen computer en open het in Adobe Acrobat Reader.

NKD Leidraden

Documenten audit

Back to top