Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

PROFESSIONALS

Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Professionals

Door het NKD is een groot aantal dyslexiezorgverleners gecertificeerd. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert.
Een NKD-keurmerk heeft als voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle NKD-gecertificeerde instituten en praktijken hebben daarom contracten met gemeenten in Nederland kunnen afsluiten.

Back to top