Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
PROFESSIONALS
Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Professionals

Bij het NKD is een groot aantal dyslexiezorgverleners aangesloten. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert.
Aansluiting bij het NKD heeft als voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle aangesloten instituten en praktijken hebben daarom contracten met gemeenten in Nederland kunnen afsluiten.

Back to top