Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
PROFESSIONALS
Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Richtlijnen en handreikingen

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3

In de afgelopen periode bleek er nog veel onduidelijkheid te zijn over de verplichte ondersteuning die een school moet hebben geboden op ondersteuningsniveau 2 en 3 om een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie goed te kunnen onderbouwen.
In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands en het Samenwerkingsverband van scholen Breda heeft het NKD in 2018 een handreiking ontwikkeld met een concrete uitwerking van de manier waarop de ondersteuning moet worden vormgegeven.

In het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, dyslexiecentraal.nl, is de handreiking in 2019 door het NKD en het Expertisecentrum Nederlands nader bijgesteld.
De nieuwe versie van de handreiking vormt één geheel met de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie – versie 2.0 en het Leerlingdossier Dyslexie. Vanaf januari 2020 is Leerlingdossier dyslexie – versie 4.0 beschikbaar.

Download de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij een vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie – versie 2.0.

Tijdens de poortwachtersbijeenkomst van het NKD op 8 februari 2019 heeft Jolanda Roelfsema samen met Maud van Druenen van Expertisecentrum Nederlands een toelichting gegeven op de herziene versie van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier.

Download de Presentatie over de herziene versie van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier en kijk en luister naar de filmpjes met de toelichting:

Lees het Impressieverslag van de Poortwachtersbijeenkomst.

Richtlijn Omgaan met doublures

Met de overgang van de dyslexiezorg naar de gemeenten en de inrichting van verschillende soorten poortwachters is verschil ontstaan in de weging bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg van de resultaten van leerlingen die gedoubleerd hebben.
Om landelijk een heldere en eenduidige weging te hanteren, is door het NKD in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands een richtlijn ontwikkeld.

De richtlijn is te downloaden op A4-formaat of als katern op A5-formaat:

Tijdens de poortwachtersbijeenkomst van het NKD op 5 februari 2018 heeft Jolanda Roelfsema een toelichting gegeven op de richtlijn.
Kijk en luister naar het filmpje met haar uitleg:

Back to top