Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

PROFESSIONALS

Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Richtlijnen en handreikingen

Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3

In de afgelopen periode bleek er nog veel onduidelijkheid te zijn over de verplichte ondersteuning die een school moet hebben geboden op ondersteuningsniveau 2 en 3 om een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie goed te kunnen onderbouwen.
In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands en het Samenwerkingsverband van scholen Breda heeft het NKD een handreiking ontwikkeld met een concrete uitwerking van de manier waarop de ondersteuning moet worden vormgegeven.

De handreiking is te downloaden op A4-formaat of als katern op A5-formaat:

Tijdens de poortwachtersbijeenkomst van het NKD op 5 februari 2018 heeft Jolanda Roelfsema een toelichting gegeven op de handreiking.
Download de Presentatie poortwachtersbijeenkomst en kijk en luister naar de filmpjes met haar uitleg:

Lees het Verslag van de poortwachtersbijeenkomst.

Richtlijn Omgaan met doublures

Met de overgang van de dyslexiezorg naar de gemeenten en de inrichting van verschillende soorten poortwachters is verschil ontstaan in de weging bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg van de resultaten van leerlingen die gedoubleerd hebben.
Om landelijk een heldere en eenduidige weging te hanteren, is door het NKD in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands een richtlijn ontwikkeld.

De richtlijn is te downloaden op A4-formaat of als katern op A5-formaat:

Tijdens de poortwachtersbijeenkomst van het NKD op 5 februari 2018 heeft Jolanda Roelfsema een toelichting gegeven op de richtlijn.
Kijk en luister naar het filmpje met haar uitleg:

Back to top