Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

PROFESSIONALS

Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

CQ-index Dyslexie

Voor klanttevredenheidsonderzoek is voor NKD-gecertificeerde praktijken de CQ-index Dyslexie beschikbaar. De CQ-index bestaat uit twee vragenlijsten:

Per NKD-gecertificeerde praktijk kan één contactpersoon geregistreerd worden als gebruiker. Deze gebruiker heeft toegang tot de backoffice van de CQ-index.
Vanuit de backoffice kan de gebruiker uitnodigingen voor het invullen van een van beide vragenlijsten versturen. Ook heeft de gebruiker hier inzage in de respons van ouders/verzorgers van de kinderen uit de eigen praktijk.
Meer informatie staat in de Gebruikershandleiding CQ-index Dyslexie.

Alle NKD-gecertificeerde praktijkhouders worden verzocht via webredactie@nkd.nl door te geven:

  • Naam NKD-gecertificeerde praktijk
  • Naam contactpersoon
  • E-mailadres contactpersoon
Back to top