Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
PROFESSIONALS
Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Aansluiting NKD: het keurmerk

Een groot aantal dyslexiezorgverleners is aangesloten bij het NKD. Zij hebben aangetoond te werken volgens de hoge kwaliteitseisen die het NKD hanteert. Aansluiting bij het NKD heeft als groot voordeel dat gemeenten weten dat een dyslexiezorgverlener werkt volgens die kwaliteitseisen. Alle aangesloten instituten en praktijken hebben daarom contracten met gemeenten in Nederland kunnen afsluiten.

Registratie praktijken

Wilt u zich als dyslexiezorgverlener met uw instituut of praktijk aansluiten bij het NKD, dan kunt u een aanvraag indienen via het Aanmeldingsformulier aansluiting NKD versie 1.1.

Voorwaarden voor aansluiting bij het NKD zijn:

  • jaarlijkse bijdrage per praktijk € 500,-
  • bijdrage per geopend dossier volgens de Staffel bijdrage per geopend dossier 2021
  • verplichte audits door KIWA
  • verplicht aanleveren van data volgens de minimale dataset en eventueel aanvullende data voor (wetenschappelijk) onderzoek
  • begeleiding is mogelijk; hier zijn kosten aan verbonden

In de onderstaande documenten leest u meer over de procedure en de eisen:

Afmelden bij het NKD

Als u uw praktijk wilt afmelden bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, dient u dat schriftelijk door te geven onder vermelding van contactgegevens en aansluitnummer.

Alle informatie hierover vindt u in de Afmeldingsprocedure NKD.

Aanmelden schoollocatie

Onder bepaalde voorwaarden mag ernstige enkelvoudige dyslexiezorg worden verleend op een schoollocatie. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het Aanmelding dyslexiezorg op een schoollocatie versie 1.1, waarmee praktijken scholen kunnen aanmelden.
Tijdens de audit kan hierom gevraagd worden.

Back to top