Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

PROFESSIONALS

Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Poortwachtersplatform dyslexie

Poortwachters dyslexie die werken in opdracht van een samenwerkingsverband, gemeente of regio kunnen zich aanmelden voor het Poortwachtersplatform. Dit is een apart communicatieplatform binnen Mijn NKD, dat uitsluitend toegankelijk is voor poortwachters.

In het Poortwachtersplatform wordt geplaatst:

  • Informatie die voor poortwachters van belang is (de laatste versies van handreikingen e.d.)
  • Een lijst met poortwachters (naam, gemeente en/of regio, e-mailadres)

Poortwachters die zich voor dit platform aanmelden, worden geregistreerd en ontvangen een inlogcode die toegang geeft tot het platform. Tevens worden ze op een lijst geplaatst, die alleen voor de poortwachters binnen het platform zichtbaar is.
De poortwachters kunnen in de lijst een sparringpartner zoeken. Ze kunnen ook een geanonimiseerde casus uploaden met de vraag of andere poortwachters hierin meekijken.
Hoe meer poortwachters actief deelnemen aan het platform, hoe beter dit zal functioneren.

Voor registratie worden eenmalige registratiekosten gerekend van € 22,50. Daarnaast wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Voor 2023 bedraagt deze € 22,50.
Voor poortwachters die in dienst zijn van een NKD-gecertificeerde praktijk zijn aan de registratie geen kosten verbonden.

Voor het aanmelden voor het Poortwachtersplatform kan het Inschrijfformulier Poortwachtersplatform gebruikt worden. Het ingevulde en ondertekende formulier kan worden gemaild naar poortwachtersplatform@nkd.nl.

Back to top