Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

In memoriam Chris Struiksma

Op 3 april jl. is dr. Chris Struiksma overleden, een van de eerste bestuursleden van het NKD en sinds 2021 wetenschappelijk adviseur van de raad van bestuur.                           Tijdens de uitvaartplechtigheid heeft Marijke van Grafhorst, voorzitter van de raad van bestuur, een in […]

Kinderen uit groep 2 gezocht voor Project Leeswinst

Met het Project Leeswinst wil hoogleraar Milene Bonte van Maastricht University een digitale taak voor kleuters ontwikkelen waarmee, op een betrouwbare manier, mogelijke leesproblemen vroegtijdig voorspeld kunnen worden. Op basis hiervan kunnen leerkrachten bepalen of een kind extra ondersteuning nodig heeft. Er worden tweehonderd 5-6-jarige kinderen uit groep 2 gezocht om tussen april en september […]

Uitnodiging Poortwachtersconnectie bijeenkomst

Op donderdag 8 februari 2024 wordt door de werkgroep Poortwachters de Poortwachtersconnectie bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur in Het Kompas, Van Ghentlaan 47, 1215 PN Hilversum. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere de uitslag van de vragenlijst poortwachters gepresenteerd. Bent u of kent u een poortwachter ED-zorg? Dan treft […]

Studies WARD gepubliceerd

In opdracht van de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie (WARD) zijn literatuurstudies uitgevoerd naar de effectiviteit van online behandeling en de effectiviteit van psycho-educatie bij kinderen met (ernstige) dyslexie. Over het laatste onderwerp heeft ook een praktijkinventarisatie plaatsgevonden onder de NKD-gecertificeerde praktijken. De rapporten met de resultaten van beide studies zijn nu gepubliceerd. Literatuurreview Online behandelen Dankzij […]

Vragenlijst voor poortwachters dyslexiezorg

Door de werkgroep Poortwachters van Dyslexie Centraal en NKD is een digitale vragenlijst opgesteld over de invulling van de werkzaamheden van poortwachters. We willen zo een beeld krijgen van de verschillende taken, bevoegdheden en ervaringen van poortwachters in Nederland en hoe hierbij de samenwerking tussen onderwijs en zorg tot stand komt. De inzichten die de […]

Resultaten QuickScan Dyslexie Centraal bekend

Naar aanleiding van signalen uit het land over een stijging in het aantal aanmeldingen voor vergoede dyslexiezorg heeft Dyslexie Centraal eind 2022 een QuickScan gehouden onder verschillende onderwijs- en zorgprofessionals. Het vermoeden was dat de stijging werd veroorzaakt door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. Centrale vraag van de QuickScan was dan ook: Ziet u […]

Congres: Scherp stellen op dyslexie

Op vrijdag 14 april 2023 organiseert de Stichting Dyslexie Nederland het congres Scherp stellen op dyslexie. Ernstige problemen met lezen en spellen gaan vaak samen met andere problematiek. Met de invoering van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol PDDB 3.0 zullen kinderen met meer complexe problematiek aangemeld worden voor de dyslexiezorg. Comorbide problemen […]

Leven met dyslexie – ervaringsdeskundigen aan het woord

Hoe is het om dyslexie te hebben als kind, jongere of volwassene? Hoe ga je ermee om, welke hulp heb je (gehad) en wat is de reactie van je omgeving? In het kader van de NKD Inspiratiewebinars voor aangesloten praktijkhouders zijn in 2021 vijf interviews gehouden waarin ervaringsdeskundigen in verschillende leeftijdsfasen helder uitleggen wat dyslexie […]

Input Balans debat ‘consequenties overheveling zorg ernstige enkelvoudige dyslexie naar onderwijs’

Op 18 mei 2022 vindt een debat plaats van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Jeugdbeleid. Hierin komt ook de eindrapportage van het onderzoek Overheveling zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs? aan de orde. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de motie van Rene Peters, waarin hij verzoekt de behandeling […]

Hoe ontstaat dyslexie?

Voor de Universiteit van Nederland heeft Milene Bonte, lid van de raad van bestuur van het NKD, een online college gegeven over het ontstaan van dyslexie. In een kwartier geeft zij op heldere wijze inzicht in wat er in het brein gebeurt bij het leren lezen en waar dit mis kan gaan. Zo legt zij […]

Analyse onveilige situaties buitenshuis: ieder kind overal veilig?

Een onderwijzer of zorgprofessional die vermoedt dat een kind een onveilige thuissituatie heeft, kan contact opnemen met Veilig Thuis. Maar wat als het andersom is? Waar kan ouder terecht met een vermoeden van een onveilige situatie op school, in de zorg, bij een sportclub? Oudervereniging Balans zocht het uit en schrok van het resultaat. Balans […]

Nieuwe website oudervereniging Balans

Op vrijdag 17 september 2021 is de nieuwe website van oudervereniging Balans online gegaan. Oudervereniging Balans zet zich in voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer, of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding. Via de website delen zij kennis en informatie met ouders en professionals. De website […]

Start implementatiefase Protocol Dyslexie Diagnose & Behandeling 3.0

Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe wetenschappelijke inzichten is in de afgelopen jaren een actuele versie van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling ontwikkeld, Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Het Protocol beschrijft naast de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor ernstige dyslexie (ED), ook het stap voor stap […]

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie gepubliceerd

Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis. De brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie wil hieraan een bijdrage leveren. Na een intensieve ontwikkelperiode is de richtlijn nu gepubliceerd. Hoe kunnen professionals in onderwijs en zorg leerlingen met […]

Review hulpmiddelen online – webinar over implementatie

De literatuurstudie naar de effectiviteit van technische hulpmiddelen bij dyslexie is gepubliceerd op dyslexiecentraal.nl. De studie is uitgevoerd door Femke Scheltinga in opdracht van het NKD en Dyslexie Centraal. In NKD Nieuwsbrief 19 heeft hierover een uitgebreid interview met haar gestaan. Naar aanleiding van de studie en de geactualiseerde dyslexiehulpmiddelen-website organiseert Dyslexie Centraal op 29 […]

Aangepast toetsen en begeleiden in juni 2021 en daarna

De berichtgeving met informatie en adviezen over de planning en inrichting van toetsing en begeleiding in het onderwijs van leerlingen met lees- en spellingproblemen en vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie en de mogelijke doorverwijzing naar de vergoede zorg is geactualiseerd. Hiervoor is het schema met verschillende scenario’s voor toetsmomenten voor ondersteuning op ON 3 aangevuld […]

Coronacrisis – unieke kans voor structurele onderwijsverbetering!

Op 14 april heeft de Inspectie van het Onderwijs het rapport De Staat van het Onderwijs 2021 uitgebracht. Uit het rapport blijkt, dat nog steeds een grote groep leerlingen de basisschool verlaat zonder de basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen op voldoende niveau te beheersen. Het niveau van de basisvaardigheden lezen, taalverzorging en […]

Jurgen Tijms te gast bij Gaan!

Op 13 april jl. was Jurgen Tijms, onder andere voorzitter van de WARD, te horen in het radioprogramma ‘Gaan!’ over het thema dyslexie. Gaan! is de extra vroege ochtendshow van BNN/Vara op NPO Radio 1 en wordt uitgezonden van 04.00-06.00 uur. Gelukkig is het mogelijk om het programma terug te luisteren, met onder andere de […]

CQ-index Dyslexie 2020: uw tevredenheid is onze zorg!

Door de Corona-maatregelen was 2020 een bijzonder jaar voor ouders, kinderen en dyslexiepraktijken. Wekenlang waren de scholen dicht, en dat terwijl veel ouders ook thuis moesten werken. Dyslexie-onderzoeken werden uitgesteld, onder strikte voorwaarden op locatie of online afgenomen. De meeste behandelingen vonden online plaats. Ondanks deze extra belasting vonden veel ouders/verzorgers en kinderen toch de […]

Corona-bericht voor ouders op dyslexiecentraal.nl

Wat zijn de gevolgen van het afstandsonderwijs voor mijn kind dat moeite heeft met leren lezen? Duurt het nu nog langer voor mijn kind een dyslexieonderzoek krijgt? Oudervereniging Balans krijgt steeds meer vragen van bezorgde ouders van kinderen die moeite hebben met lezen. Ook bij het NKD komen oudervragen binnen over dyslexiezorg in coronatijd. Om […]Back to top