Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Introductie Tim Rook

Sinds 2 april werkt Tim Rook als interim Marketing- & Communicatiestrateeg voor het NKD. Hij zal zich de komende maanden gaan richten op het schrijven van een communicatiestrategie en -jaarplan. Met dit communicatieplan zal het NKD zijn stakeholders op een effectieve en gestructureerde wijze kunnen informeren over, en betrekken bij, zijn activiteiten. De basis van […]

CQ-index Dyslexie digitaal!

Sinds 2 maart is de CQ-index Dyslexie – ontwikkeld door het NIVEL in samenwerking met het KD en NRD (nu NKD) – digitaal beschikbaar bij het NKD. De CQ-index Dyslexie is de Nederlandse standaard voor het meten van de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van ouders of verzorgers van kinderen bij wie een […]

DMT – nieuw, maar ook beter?

Onlangs is de nieuwe Drie-Minuten-Toets, DMT, verschenen. In ‘het veld’ is rumoer ontstaan naar aanleiding van de vraag of de normen van de DMT soepeler geworden zijn, met als effect dat leerlingen die met een ruwe score X op de 2009 nog een E-niveau scoorden, nu met dezelfde score op D-niveau presteren. Dit lijkt onder […]

Breng knelpunten rond dyslexiezorg in

De beroepsverenigingen NIP, NVO en LBRT en het kwaliteitsinstituut NKD hebben gezamenlijk de voorbereiding van de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie opgepakt. Doel van deze richtlijn is een kwaliteitsimpuls te leveren aan de diagnostiek van en ondersteuning bij dyslexie. Inmiddels is de uitvoerder van het programma, het Nederlands Jeugdinstituut, NJi, gestart met het […]

Website NKD toegankelijk voor iedereen

De website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie heeft het waarmerk drempelvrij niveau 2 gekregen (WCAG2-AA). Dit betekent dat de website toegankelijk is voor iedereen. Juist deze week is een rapport uitgekomen waaruit blijkt dat de digitale toegankelijkheid in de zorgsector onvoldoende geregeld is. Van 8.600 onderzochte websites was geen enkele volledig toegankelijk. Voor de meeste […]

Internetconsultatie wetsvoorstel BIG-II

Op 21 december 2017 is een internetconsultatie opengesteld over het voorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG-II). Dit wetsvoorstel beoogt: het opnemen van de regieverpleegkundige en de orthopedagoog-generalist in artikel 3 van de Wet BIG, het beleggen van een adviestaak bij het Zorginstituut Nederland voor het beoordelen van […]

Deelnemers knelpuntenanalyse gezocht

Samen met de beroepsverenigingen NIP, NVO en LBRT heeft het NKD de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie opgepakt. Doel van deze richtlijn is een kwaliteitsimpuls te leveren aan de diagnostiek van en ondersteuning bij dyslexie. Het Nederlands Jeugdinstituut is gevraagd om dit traject te co√∂rdineren. Het traject start met een knelpuntenanalyse, waarin knelpunten […]

Eerste NKD-keurmerken Dyslexie met KIWA-certificering uitgereikt

Op dinsdag 26 september 2017 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht de eerste NKD-keurmerken met KIWA-certificering uitgereikt. Om de kwaliteit van de zorg aan kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie te borgen, worden de aangesloten praktijken van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie – NKD – periodiek geauditeerd door een onafhankelijke organisatie. In april 2017 heeft het […]Back to top