Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Samenvatting Handreiking Tijdelijke toelatingscriteria

Naar aanleiding van veel vragen is een samenvatting gemaakt van de Handreiking Tijdelijke toelatingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19.
Hierin is het aangepaste toetsingskader beknopt weergegeven.
Download de Samenvatting Tijdelijke aanpassing toegangscriteria dyslexiezorg.

 

Back to top