Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

NKD bij Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid

Namens het NKD heeft de voorzitter van het NKD, Marijke van Grafhorst, op 4 juli in Almere enthousiast deelgenomen aan de derde Dialoogdag Aanpak Laaggeletterdheid 2020+.
De Dialoogdagen zijn georganiseerd door de ministeries van OCW, SZW, VWS en de VNG.

In de afgelopen jaren hebben tal van organisaties zich ingezet om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden te helpen. Veel partijen zijn beter met elkaar gaan samenwerken, zijn toegankelijker gaan communiceren en hebben hun dienstverlening voor (digitaal) laaggeletterden verbeterd.

Tijdens de Dialoogdagen zijn ministeries en VNG het gesprek aangegaan met betrokkenen om de basis te leggen voor een ambitieuze vervolgaanpak van laaggeletterdheid, leesbevordering en digitale inclusie. Er zijn onder andere vragen besproken als: Waar staan we nu? Wat moet er nog gebeuren? Welke uitdagingen liggen er nog? En hoe kunnen we die het beste aanpakken?

Tijdens de Dialoogdag maakte Marieke van der Velden de onderstaande visuele samenvatting van de opbrengsten.
Klik met de linkermuisknop op de afbeelding om deze te vergroten.

Afbeelding van de visuele samenvatting van de 3e Dialoogdag Laaggeletterdheid 2020+

Illustratie: Marieke van der Velden 

Een verslag van deze en de andere Dialoogdagen wordt toegevoegd zodra het beschikbaar is.

 

Back to top