Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Opbrengst eerste fase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie bekend

In november 2017 is het project Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie gestart. De ontwikkeling van deze richtlijn is gericht op onderwijs en jeugdhulp en heeft tot doel een kwaliteitsimpuls te geven aan de ondersteuning van dyslexieprofessionals.

Onderdeel van de eerste fase van het project was een QuickScan. Eind januari 2018 zijn, ook via www.nkd.nl, (ervarings)deskundigen uitgenodigd om via de QuickScan knelpunten door te geven rondom de aanpak van dyslexie. Er is een knelpuntenanalyse uitgevoerd en de partijen die een rol spelen rond de aanpak van dyslexie zijn in kaart gebracht. Ook heeft een bijeenkomst van de klankbordgroep plaatsgevonden.

Inmiddels is de eerste fase afgerond. De opbrengsten van deze fase vindt u op In ontwikkeling.

Back to top