Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Enquête Balans

Oudervereniging Balans zet zich in voor ouders van kinderen met een ondersteuningsbehoefte, zoals kinderen met dyslexie. Dit doet Balans onder andere door het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg en wetenschap.
Om te onderzoeken in hoeverre hun onderwerpen en activiteiten (nog) aansluiten bij de behoeften van ouders, is Balans een online enquête gestart.
Nadrukkelijk vraagt Balans hierin niet alleen de mening van ouders, maar ook van professionals.

Het NKD vraagt alle professionals en ouders om Balans te helpen. Vul de enquête in!

Back to top