Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Kinderen uit groep 2 gezocht voor Project Leeswinst

Met het Project Leeswinst wil hoogleraar Milene Bonte van Maastricht University een digitale taak voor kleuters ontwikkelen waarmee, op een betrouwbare manier, mogelijke leesproblemen vroegtijdig voorspeld kunnen worden. Op basis hiervan kunnen leerkrachten bepalen of een kind extra ondersteuning nodig heeft.

Er worden tweehonderd 5-6-jarige kinderen uit groep 2 gezocht om tussen april en september 2024 mee te doen aan het onderzoek van het Project Leerwinst.

Kent u ouders van kinderen uit deze leeftijdsgroep? Maak hen attent op dit onderzoek door de poster Project Leeswinst 2024 op te hangen in uw praktijk of te verspreiden via de scholen waarmee u contacten hebt.

Meer informatie over het project?
Lees het artikel uit NKD Nieuwsbrief 32: Al op kleuterleeftijd mogelijke leesproblemen voorspellen?

 

Back to top