Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Analyse onveilige situaties buitenshuis: ieder kind overal veilig?

Een onderwijzer of zorgprofessional die vermoedt dat een kind een onveilige thuissituatie heeft, kan contact opnemen met Veilig Thuis. Maar wat als het andersom is? Waar kan ouder terecht met een vermoeden van een onveilige situatie op school, in de zorg, bij een sportclub?
Oudervereniging Balans zocht het uit en schrok van het resultaat.

Foto van de omslag van de Balansrapportage Ieder kind overal veilig?Balans onderzocht ruim 300 meldingen van ouders die zich zorgen maken over de veiligheid van hun kind. Belangrijkste conclusie: Ouders kunnen nergens terecht.
Veilig Thuis, de Onderwijsinspectie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoeken geen individuele meldingen van onveilige situaties buiten de thuissituatie. Op het bestaan van onveilige situaties binnen het onderwijs heerst een taboe. Ouders krijgen na een melding vaak te maken met dwang en drang of zelfs een Veilig Thuis melding. Ouders zijn – terecht – bang om een melding te doen, bijvoorbeeld via de klachtenprocedure van een school, in verband met represailles.

Op grond van de rapportage ‘Ieder kind overal veilig?’ pleit Balans daarom voor een onafhankelijke plek waar ouders melding kunnen doen van onveilige situaties die niet in de thuissituatie plaatsvinden. Een plek waar een melding wél leidt tot het in behandeling nemen van de zaak en tot onderzoek, waarheidsvinding en handelen. Deze taak zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgevoerd door een bestaande organisatie zoals de Onderwijsinspectie of Veilig Thuis.

Lees de rapportage ‘Ieder kind overal veilig?’
Voor meer informatie: balansdigitaal.nl

Back to top