Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

NKD feliciteert dr. Liesbeth Tilanus met promotie

Op maandag 4 november promoveerde Liesbeth Tilanus op haar onderzoek naar effect van de behandelingen binnen de (vergoede) dyslexiezorg. Ten overstaan van vakgenoten en collega’s vertelde ze wat ze onderzocht heeft, maar daar bleef het niet bij. Op woensdagochtend 6 november organiseerde Marant het symposium ‘Dyslexie: hoe verbinden we onderwijs en zorg?’, waar ruim honderd professionals samen het gesprek aangingen over de toekomst van de dyslexiezorg. Namens het NKD-bestuur namen Marijke van Grafhorst en Henny Sikken aan het gesprek deel.

Dewi Rijks, directeur van Marant, leidde het symposium. Daarna verzorgde dr. Liesbeth Tilanus de openingslezing. De ‘we’ in de titel ‘Dyslexie: hoe verbinden we onderwijs en zorg?’ bleek die ochtend heel belangrijk. Er waren mensen uit het brede werkveld aanwezig: vertegenwoordigers uit het onderwijs, uit de zorg, van gemeenten en van kenniscentra. Ook leerkrachten en behandelaren hadden zich aangemeld. Dit zorgde al snel voor interessante gesprekken en andere invalshoeken om ook na het symposium over door te praten en in actie te komen.

Impact op de lees- en spellingontwikkeling van alle kinderen

Uit het symposium bleek dat het van belang is dat onderwijs en zorg nog beter gaan samenwerken en dat er goede integratie en overdracht van kennis plaatsvindt in de hele keten. Hoe eerder dit gebeurt, hoe beter. En ook: op alle niveaus. Van de leerkracht voor de klas tot de financier.
Om dit voor elkaar te krijgen, is op basis van het onderzoek van Liesbeth het transformatiemodel IDEE ontwikkeld. Inmiddels wordt het model in een aantal gemeenten geïmplementeerd en uitgevoerd door Marant. De vraag die nu voorligt, is: hoe krijgen we dit op de agenda van de bestuurders en beleidsmakers van betrokken werkvelden, zodat het impact heeft op de lees- en spellingontwikkeling van alle kinderen?

De eerste kinderpromotie – Een kroon voor een kanjer

Aangezien dr. Tilanus ruim 500 kinderen onderzocht, wilde ze de resultaten van haar onderzoek juist met deze belangrijke doelgroep delen. Daarom werd ‘s middags de aula van de Radboud Universiteit overgenomen door 350 kinderen en hun ouders voor de eerste kinderpromotie ooit. Tilanus deed wat ze graag wilde doen: ze legde een zaal vol kinderen, die ademloos luisterden, uit wat dyslexie precies is en waarom het zin heeft om te oefenen. Daarna was het tijd voor een tiental kritische vragen van de kinderprofessoren. Die wilden weten waarom in haar boek zoveel ruimte tussen de letters staat, hoe ze de titel van het boek heeft verzonnen en hoe men ooit ontdekt heeft dat dyslexie bestaat. Een volledige terugblik op de kinderpromotie (met foto’s) vindt u op marant.nl/kinderprofessoren-stellen-lastige-vragen-tijdens-kinderpromotie/.

Foto van Henny Sikken en Marijke van Grafhorst met twee kinderprofessoren

Ook Henny Sikken en Marijke van Grafhorst gingen met kinderprofessoren op de foto

Augmented Reality

Na afloop kregen alle kinderen een exemplaar van Een kroon voor een kanjer mee naar huis, een kinderboek over dyslexie. Marant heeft een crowdfundactie opgezet om dit boek tot leven te laten komen met augmented reality: de plaatjes in het boek worden filmpjes als je ze met een speciale app bekijkt.

Back to top