Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVER HET NKD

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van het NKD bestaat uit:

 • Marijke van Grafhorst, voorzitter
 • Johan Rozendaal, vice-voorzitter
 • Henny Sikken, penningmeester
 • Wike Lijs-Spek, bestuurslid
 • Chris Struiksma, bestuurslid

Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie – BARD

De BARD heeft tot taak:

 1. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur omtrent:
  • het beleid van het NKD in het algemeen
  • nieuwe projecten in het kader van kwaliteitsbevordering en -borging
  • ideeën en ontwikkelingen op het gebied van dyslexie in de dyslexieketen
  • specifieke onderwerpen op verzoek van het bestuur
 2. Toezien op de uitvoerbaarheid van beleid in de praktijk

De BARD adviseert het bestuur nadat de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie (WARD) is gehoord.
Uitgebreide informatie: Reglement Bestuurlijke Adviesraad Dyslexie

De BARD bestaat uit:

 • Marijke van Grafhorst, voorzitter
 • Remco Reij, secretaris
 • Boukje Toering, secretaris
 • Thalita Boumans
 • Dennis de Graaff
 • Annet Homburg
 • Joyce Jongeneelen-de Leeuw
 • Annemarie Kaptein
 • Jolanda Roelfsema
 • Fons van Waterschoot
 • Ilse Welp
 • Jan Wilgenhof
 • Wike Lijs, toehoorder vanuit het bestuur

Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie – WARD

De WARD heeft tot taak:

 1. Het (laten) uitvoeren van verantwoord wetenschappelijk onderzoek op het terrein van diagnostiek, behandeling van dyslexie
 2. Het bevorderen van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk
 3. Het adviseren aan het bestuur ten behoeve van publicaties
 4. Het adviseren aan het bestuur over congres en studie
 5. Het adviseren aan het bestuur over het eenduidig uitleggen van de aard, inhoud en omvang van de prestaties op het gebied van diagnostiek en behandeling van dyslexie

Het bestuur kan de WARD belasten met het rapporteren aan het bestuur op het terrein van haar deskundigheid ten behoeve van andere taken.
Uitgebreide informatie: Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie

De WARD bestaat uit:

 • Jurgen Tijms, voorzitter
 • Milene Bonte
 • Elise de Bree
 • Patty Gerretsen
 • Peter de Jong
 • Eveline Krikhaar
 • Ellen Loykens
 • Barend Spijkers
 • Wim Tops
 • Ludo Verhoeven
 • Chris Struiksma, toehoorder vanuit het bestuur

Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie bestaat uit:

 • Thalita Boumans
 • Patty Gerretsen
 • Annet Homburg
 • Koen Kieneker
 • Meta van der Meijden
 • Annemarieke Slaghekke
 • Barend Spijkers
Back to top