Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
OVER HET NKD

Organisatie

Raad van bestuur

De raad van bestuur van het NKD bestaat uit:

 • Marijke van Grafhorst, voorzitter
 • Dewi Rijks, vicevoorzitter
 • Henny Sikken, penningmeester
 • Chris Struiksma, bestuurslid

Beleidsadviescommissie – BAC

De BAC bestaat uit:

 • Dewi Rijks, voorzitter vanuit de raad van bestuur
 • Remco Reij, secretaris/plaatsvervangend voorzitter
 • Theo Brands
 • Annet Homburg
 • Suzanne Jacobs
 • Wytse de Jong
 • Ellen Loykens
 • Joli Luijckx
 • Hansje Planjer
 • Jolanda Roelfsema

Datacommissie – DC

De Datacommissie bestaat uit:

 • Chris Struiksma, voorzitter vanuit de raad van bestuur
 • Patty Gerretsen
 • Jos Roseboom
 • Jurgen Tijms
 • Lisanne Warmerdam

Kwaliteitscommissie – KC

De Kwaliteitscommissie bestaat uit:

 • Henny Sikken, voorzitter vanuit de raad van bestuur
 • Patty Gerretsen, secretaris/plaatsvervangend voorzitter
 • Nynke Aukes
 • Julièt Reijnders
 • Jorna Serrarens
 • Barend Spijkers
 • Inge Vermeulen

Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie – WARD

De WARD heeft tot taak:

 1. Het (laten) uitvoeren van verantwoord wetenschappelijk onderzoek op het terrein van diagnostiek, behandeling van dyslexie
 2. Het bevorderen van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk
 3. Het adviseren aan het bestuur ten behoeve van publicaties
 4. Het adviseren aan het bestuur over congres en studie
 5. Het adviseren aan het bestuur over het eenduidig uitleggen van de aard, inhoud en omvang van de prestaties op het gebied van diagnostiek en behandeling van dyslexie

Het bestuur kan de WARD belasten met het rapporteren aan het bestuur op het terrein van haar deskundigheid ten behoeve van andere taken.
Uitgebreide informatie: Reglement Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie, versie 2.0

De WARD bestaat uit:

 • Jurgen Tijms, voorzitter
 • Nienke van Atteveldt
 • Madelon den Boer
 • Milene Bonte
 • Elise de Bree
 • Maud van Druenen
 • Peter de Jong
 • Evelien Krikhaar
 • Femke Scheltinga
 • Chris Struiksma, toehoorder vanuit het bestuur
 • Sylvia Markus, notulist
Back to top