Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVER HET NKD

Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie – WARD

De WARD heeft tot taak (gevraagd en ongevraagd) te adviseren over:

 1. Het (doen) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennisbasis van diagnostiek en behandeling van dyslexie
 2. Het (doen) ontwikkelen van instrumenten ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van dyslexie; de instrumenten kunnen gericht zijn op elke schakel in de dyslexieketen
 3. Het bijdragen aan NKD-activiteiten, gericht op het bevorderen van de overdracht van kennis en instrumenten naar de praktijk
 4. Het (doen) uitvoeren van onderzoek naar ‘best practices’ voor de samenwerking binnen de dyslexieketen en het ontwikkelen van modellen voor verspreiding en implementatie van deze kennis
 5. Het adviseren over de verbinding tussen beleid, praktijk en wetenschap
 6. Het adviseren over (tijdelijke) uitbreiding van de minimale dataset, inclusief de juiste geoperationaliseerde variabelen
 7. Het adviseren over de duur van de uitbreiding, voor zover noodzakelijk voor de beantwoording van vragen
 8. Het adviseren over het aanvullen van scholing naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de wetenschap
 9. Het adviseren van de aangesloten praktijken namens de raad van bestuur over de wijze waarop hun prestaties op het gebied van diagnostiek en behandeling van dyslexie kunnen worden beoordeeld
 10. Het ondersteunen van de raad van bestuur bij beleidsadvisering aan relevante landelijke of regionale (overheids)instanties
 11. Het adviseren van relevante landelijke of regionale (overheids)instanties namens de raad van bestuur ten behoeve van publicaties, congressen en studiedagen
 12. Het (doen) ontwikkelen/innoveren van methoden en technieken voor dyslexiezorg
 13. Het monitoren van en adviseren over beschikbare onderzoeksubsidies ter financiering van innovatie en wetenschappelijk onderzoek, alsmede het verwerven van subsidies
 14. Het inhoudelijk onderhoud en doorontwikkeling van het protocol 3.0

Uitgebreide informatie: Reglement WARD versie 1.3

De WARD bestaat uit:

 • Jurgen Tijms, voorzitter
 • Madelon van den Boer
 • Elise de Bree
 • Peter de Jong
 • Evelien Krikhaar
 • Femke Scheltinga
 • Jolijn Vanderauwera
 • Sietske van Viersen
 • Milene Bonte, waarnemer vanuit de raad van bestuur
 • Sylvia Markus, notulist
Back to top