Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVERHEID

Landelijke, regionale en lokale overheden

Overheid

Het NKD rekent zich als kwaliteitsinstituut mede tot taak om de overheid te adviseren en te informeren.

In de aanloopfase van de Jeugdwet is ten behoeve van gemeenten en samenwerkingsverbanden een aantal factsheets gemaakt met informatie over dyslexie en dyslexiezorg:

  • De Factsheet EED biedt informatie over wat dyslexie is, welke de taken zijn van onderwijs, welke van de zorg en welke beroepsgroepen hierbij betrokken zijn.
  • De Factsheet Veldnorm voor Maximale Behandelduur geeft informatie over het zorgprotocol en de maximale duur van een zorgtraject.
  • De Factsheet Pre-intake geeft informatie over de start van een zorgtraject met de beoordeling van het leerlingdossier.
  • De Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet biedt ondersteuning bij het realiseren van een integrale dyslexieaanpak in de regio. Er zijn adviezen in opgenomen over het partnerschap tussen gemeenten, onderwijs en zorg. Daarnaast worden handvatten geboden voor de inkoop van hoogwaardige dyslexiezorg, complementair aan het onderwijs.
Back to top