Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVERHEID

Landelijke, regionale en lokale overheden

Waarom NKD-gecertificeerde zorgverleners?

NKD-gecertificeerde dyslexiezorgverleners voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zij werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Dit protocol sluit grotendeels aan bij de ‘medische’ visie op ernstige dyslexie. Het omschrijft ernstige dyslexie als het gevolg van een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen die in belangrijke mate genetisch is bepaald. Deze stoornis heeft, ondanks regelmatig onderwijs, verwerkingsproblemen als gevolg, specifiek met schriftelijke taal.
Dyslexie is te onderscheiden van andere lees- en spellingsproblemen. Het vormt een ernstige belemmering voor een educatieve ontwikkeling die op grond van de cognitieve capaciteiten mogelijk zou zijn.

De NKD-gecertificeerde dyslexiezorgverleners maken deel uit van het kwaliteitsbeleid van het NKD. Zij verstrekken geanonimiseerd diagnostische en behandelgegevens van cliënten. Onderdeel hiervan zijn gegevens van de digitale CQ-index Dyslexie, het klanttevredenheidsonderzoek.

De praktijken worden periodiek gevisiteerd door het onafhankelijke certificeringsinstituut Kiwa.

Back to top