Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
OVERHEID
Landelijke, regionale en lokale overheden

Toekomst dyslexiezorg

Sinds 2009 wordt de dyslexiezorg voor veel basisschoolleerlingen vergoed. Dit is een unieke verworvenheid die gekoesterd moet worden zolang het probleem van de dyslexie niet is opgelost. Het NKD voert regelmatig overleg met bewindspersonen, medewerkers van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en woordvoerders van politieke partijen. Het NKD adviseert de overheid over het dyslexiebeleid.

Back to top