Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

DATABANK

Nederlandse Databank Dyslexie – NDD

Het NKD heeft de Nederlandse Databank Dyslexie ingericht. Bouw, beheer en onderhoud van deze beveiligde databank is door het NKD uitbesteed aan Tremani.
In de NDD worden gegevens verzameld over de screening, diagnostiek, behandeling en follow-up van cliënten met (een vermoeden van) ernstige dyslexie. Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd door de NKD-gecertificeerde praktijken. De gegevens uit de NDD worden gebruikt om de kwaliteit van de landelijke dyslexiezorg te verbeteren en kunnen eventueel ook voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.

Voor de NDD werkt het NKD met een minimale dataset. Hiermee zijn de data gedefinieerd die nodig zijn om een volledig traject – screening, diagnostiek, behandeling, follow-up – te beschrijven. Per februari 2022 is een nieuwe versie van de Minimale dataset beschikbaar.

Back to top