Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
DATABANK

Nederlandse Databank Dyslexie – NDD

Het NKD heeft de Nederlandse Databank Dyslexie ingericht. Bouw, beheer en onderhoud van deze beveiligde databank is door het NKD uitbesteed aan de CED-Toetsgroep.
In de NDD worden gegevens verzameld over de screening, diagnostiek, behandeling en follow-up van cliënten met EED. Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd door de aangesloten praktijken. De gegevens uit de NDD worden gebruikt om de kwaliteit van de dyslexiezorg te verbeteren en kunnen ook voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt.

Voor de NDD werkt het NKD met een minimale dataset. Hiermee zijn de data gedefinieerd die nodig zijn om een volledig traject – screening, diagnostiek, behandeling, follow-up – te beschrijven. Per januari 2019 is een nieuwe versie van de Minimale dataset beschikbaar.

Letterbenoemtaak

In de Minimale dataset staat de Letterbenoemtaak. Dit is een alternatief voor het derde domein van de 3DM. De 3DM dekt drie domeinen: fonologisch bewustzijn, rapid naming en grafeem-foneemkoppeling. De eerste twee domeinen zijn afgedekt met de tests FAT-R en de CB&WL. Voor het derde domein is besloten met de simpele letterbenoemtaak uit DTLAS een beperkte normering uit te voeren.
De Verantwoording Letterbenoemtaak bevat de conclusies. Op basis hiervan is het Formulier Letterbenoemtaak gemaakt.

Rapportage Nederlandse Databank Dyslexie – gegevens 2018

In november 2019 is het algemene rapport verschenen dat de CED-Toetsservice heeft opgesteld op grond van de data 2018 die zij aan de aangesloten praktijken heeft opgevraagd en door hen zijn aangeleverd. De data in dit rapport zijn uiteraard geanonimiseerd.
Vanuit het NKD heeft dr. Chris Struiksma, bestuurslid, een toelichting bij het rapport geschreven over de waarde, het belang en de kwaliteit van de data.

Voor de aangesloten praktijken zijn de beide documenten op 7 november 2019 in Mijn NKD geplaatst. Iedere praktijk die van 15 casus of meer gegevens heeft ingestuurd, ontvangt bovendien van de CED-Toetsservice een op naam gestelde rapportage.

Meer informatie over de NDD

Zie Nieuwsbrief 10 en Nieuwsbrief 11.

Back to top