Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVERHEID

Landelijke, regionale en lokale overheden

Richtlijnen en handreikingen

Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier

In opdracht van het ministerie van OCW zijn, in het kader van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie, dyslexiecentraal.nl, door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en Expertisecentrum Nederlands handreikingen en richtlijnen ontwikkeld.

Om het proces van signalering naar diagnostiek naar diagnostiek inhoudelijk, organisatorisch en praktisch vorm te geven en te verantwoorden, zijn in 2019 de Leidraad vergoedingsregeling dyslexie van onderwijs naar zorg, de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 en het Leerlingdossier Dyslexie nader bijgesteld.
Deze drie documenten zijn nu volledig op elkaar afgestemd en vormen één geheel:

Tijdens de poortwachtersbijeenkomst van het NKD op 8 februari 2019 heeft Jolanda Roelfsema samen met Maud van Druenen van Expertisecentrum Nederlands een toelichting gegeven op de herziene versies van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier.

Download de Presentatie over de herziene versie van de Leidraad, de Handreiking en het Leerlingdossier en kijk en luister naar de filmpjes met de toelichting:

Lees het Impressieverslag van de Poortwachtersbijeenkomst.

Richtlijn Omgaan met doublures

De Richtlijn omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot specialistische dyslexiezorg – versie 2.0 geeft aan hoe de resultaten van leerlingen die gedoubleerd hebben worden gewogen bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg.
Tijdens de poortwachtersbijeenkomst van het NKD op 5 februari 2018 heeft Jolanda Roelfsema een toelichting gegeven op de richtlijn.
Kijk en luister naar het filmpje met haar uitleg:

Back to top