Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVERHEID

Landelijke, regionale en lokale overheden

Samenwerkingsverbanden

Het is belangrijk dat er afstemming is tussen gemeente, onderwijs en zorg. Regelmatig overleg draagt hieraan bij.

Ten behoeve van het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) Jeugd is een Factsheet OOGO Jeugd geschreven voor het op hoofdpunten maken van afspraken over een integrale aanpak van dyslexiebegeleiding en dyslexiezorg in het overleg tussen gemeenten en Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs.

 

Back to top