Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

OVER HET NKD

Kwaliteitscommissie – KC

NKD-gecertificeerde praktijken zijn verenigd door de gezamenlijke ambitie: hoe kunnen we dyslexiezorg van het kwalitatief allerhoogste niveau realiseren? Hoe kunnen we een open klimaat creëren waarin we waardevolle informatie delen en van elkaar leren?
De NKD Kwaliteitscommissie (KC) levert daar een belangrijke bijdrage aan. We doen dit door het opstellen en actueel houden van kwaliteitseisen die goed aansluiten op recente wetenschappelijke inzichten en actuele ontwikkelingen in het veld. Hierbij verliezen we de toepasbaarheid in de praktijk niet uit het oog. De kwaliteitseisen hebben o.a. betrekking op het professioneel handelen, doorlooptijden, verantwoorde werktoedeling, screening, feedback naar scholen, diagnostiek, behandeling, communicatie met ouders, privacy en contacten met ketenpartners en het formuleren van excellenties waarmee praktijken zich kunnen onderscheiden. Tevens begeleiden we nieuwe praktijken in hun aanmelding bij het NKD en adviseren we hen waar nodig over de implementatie van de NKD-kwaliteitseisen.
Komende periode zal de vertaalslag van nieuwe richtlijnen zoals geformuleerd in de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en Protocol 3.0 naar onze NKD-kwaliteitseisen veel van onze aandacht opeisen. De doelstelling daarbij blijft: landelijk streven naar nul achterblijvers en een optimale zorg voor elk kind die dat nodig heeft.

Afgelopen jaren zijn er binnen het NKD grote stappen gezet in het realiseren van een lerende werking van en tussen praktijken. Bijvoorbeeld door het meten van de klanttevredenheid en het vaststellen van een minimale dataset van gegevens die iedere praktijk aanlevert en die gegevens te vergelijken met de landelijke gemiddelden. Leden van de KC zijn betrokken bij het optimaliseren van dergelijke rapportages en het samenbrengen van tips die de effectiviteit en praktische toepasbaarheid van dergelijke spiegelrapportages voor praktijken kunnen verhogen. De KC draagt ook bij aan de NKD Inspiratiedagen en -webinars.

Meer informatie: Reglement Kwaliteitscommissie

De Kwaliteitscommissie bestaat uit:

  • Henny Sikken, voorzitter vanuit de raad van bestuur
  • Patty Gerretsen, secretaris/plaatsvervangend voorzitter
  • Julièt Reijnders
  • Jorna Serrarens
  • Barend Spijkers
  • Inge Vermeulen
  • Janine van der Westen

 

Back to top