Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021

Op 9 februari 2021 is namens alle partners in Dyslexie Centraal centrale informatie beschikbaar met adviezen  over de planning en inrichting van toetsing en begeleiding in het onderwijs van leerlingen met lees- en spellingproblemen en vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) voor het voorjaar van 2021. Deze is bedoeld voor onderwijsprofessionals, poortwachters, zorgprofessionals en in het verlengde hiervan ook gericht op ouders als educatieve partners. De informatie en adviezen bieden steun bij het maken van passende keuzes voor onderwijs en ondersteuning voor deze leerlingen in deze periode van scholensluiting, onderwijs op afstand en (vooruitzichten op) opening van de scholen.
Zie de berichtgeving op dyslexiecentraal.nl.

In het gezamenlijke bericht Aangepast toetsen en begeleiden voor EED voorjaar 2021 wordt verwezen naar de Handreiking tijdelijke aanpassing toetsingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19. U begrijpt dat de genoemde data op pagina 2 onder de kopjes Doelgroep en Tijdelijke aangepaste criteria ernst vervangen moeten worden door de data die in Mogelijke scenario’s voor toetsmomenten en ON3 voorjaar 2021 staan.

Back to top