Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Input Balans debat ‘consequenties overheveling zorg ernstige enkelvoudige dyslexie naar onderwijs’

Op 18 mei 2022 vindt een debat plaats van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Jeugdbeleid. Hierin komt ook de eindrapportage van het onderzoek Overheveling zorg voor ernstige enkelvoudige dyslexie naar het onderwijs? aan de orde. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de motie van Rene Peters, waarin hij verzoekt de behandeling van dyslexie voortaan via de samenwerkingsverbanden te laten verlopen. En daarbij te onderzoeken welk budget er hiervoor van de Jeugdwet, waar ernstige dyslexiezorg (ED) nu onder valt, overgeheveld zou moeten worden naar het onderwijs.

In een brief aan de vaste Kamercommissie geeft Oudervereniging Balans haar standpunt over het onderzoek weer. Ouders & Onderwijs, Stichting Dyslexie Nederland en het NKD ondersteunen dit standpunt.

Meer informatie: balansdigitaal.nl

Back to top