Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Studies WARD gepubliceerd

In opdracht van de Wetenschappelijke Adviesraad Dyslexie (WARD) zijn literatuurstudies uitgevoerd naar de effectiviteit van online behandeling en de effectiviteit van psycho-educatie bij kinderen met (ernstige) dyslexie. Over het laatste onderwerp heeft ook een praktijkinventarisatie plaatsgevonden onder de NKD-gecertificeerde praktijken. De rapporten met de resultaten van beide studies zijn nu gepubliceerd.

Literatuurreview Online behandelen

Dankzij technologische innovaties heeft E-health de laatste decennia een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Dit uit zich onder meer in de groei van online behandeling binnen de GGZ. Door de COVID-19 pandemie is deze ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt, ook in de context van de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie. Door middel van een systematische literatuurstudie is onderzocht wat bekend is over de effectiviteit van online behandeling van kinderen met (ernstige) dyslexie op het gebied van lees- en spellinguitkomsten.

Lees de Literatuurreview Online behandelen

Literatuurreview en praktijkinventarisatie Psycho-educatie

Psycho-educatie is een vast onderdeel van de (vergoede) dyslexiebehandeling. Informatie over de effectiviteit van psycho-educatie is echter beperkt. Ook is relatief weinig bekend over de invulling die praktijken geven aan psycho-educatie binnen de (vergoede) behandeling. Het WARD-rapport bevat de bevindingen van een literatuurstudie naar de effectiviteit van psycho-educatie bij kinderen met dyslexie en de praktijkuitvraag naar de manier waarop praktijken vormgeven aan psycho-educatie.

Lees de Literatuurreview en praktijkinventarisatie Psycho-educatie

 

Back to top