Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Eerste NKD-keurmerken Dyslexie met KIWA-certificering uitgereikt

Op dinsdag 26 september 2017 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in Utrecht de eerste NKD-keurmerken met KIWA-certificering uitgereikt.

Foto van Marijke van Grafhorst, voorzitter NKD, die het eerste certificaat uitreikt aan Marian Ruitenberg, manager Driestar Educatief

Foto: Marijke van Grafhorst, voorzitter NKD, reikt eerste certificaat uit aan Marian Ruitenberg, manager Driestar Educatief

Om de kwaliteit van de zorg aan kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie te borgen, worden de aangesloten praktijken van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie – NKD – periodiek geauditeerd door een onafhankelijke organisatie. In april 2017 heeft het bestuur van het NKD hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met KIWA.
Na een intensief traject om tot inhoudelijke afstemming te komen, heeft KIWA twee pilot-audits uitgevoerd, zowel bij een bestaande als bij een nieuwe praktijk. Beide praktijken voldoen aan de eisen.

Op grond van de succesvol afgeronde pilot-audits zijn het Kwaliteitsdocument, het Visitatiedocument en het Stroomschema voor de audit definitief vastgesteld. Daarmee gaat de samenwerking tussen KIWA en NKD nu formeel van start. Bij alle bestaande en nieuwe praktijken binnen het NKD zal een audit plaatsvinden. Een belangrijke stap op weg naar aantoonbaar hooggekwalificeerde dyslexiezorg!

Back to top