Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Voortgang ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

De brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie wil antwoord geven op de uitgangsvragen die voor de knelpunten bij de aanpak van dyslexie zijn geformuleerd, zie Opbrengst eerste fase ontwikkeling brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. Het onderwijs- en zorgcontinuüm rond leesproblemen en dyslexie vormt hierbij het uitgangspunt. Doel van de richtlijn is ontschotting en samenwerking in de keten van onderwijs en zorg.

Ontwikkelwerkgroep

Begin 2019 is de tweede fase van het richtlijntraject gestart. Met een ontwikkelwerkgroep onder leiding van Prof. dr. Pol Ghesquière is er hard gewerkt om de richtlijn en de onderbouwing te schrijven, en uiteindelijk de werkkaarten en info voor ouders te maken. Andere deelnemers zijn:

  • Elise de Bree, Universiteit van Amsterdam
  • Femke Scheltinga, iTTA / Kennisinstituut voor taalontwikkeling
  • Jurgen Tijms, Universiteit van Amsterdam / IWAL
  • Maaike Zeguers, Samenwerkingsverband VO Amsterdam
  • Marzenka Rolak, Dyslexiecentrum Rotterdam
  • Joost van Berkel, Hogeschool Arnhem, Nijmegen, Marant
  • Chruf van Kempen, SWV Waterland
  • M SEN Nicole Neels, RT praktijk BOM

Het proces wordt inhoudelijk in goede banen geleid door Drs. Boukje Toering (inhoudelijk projectleider, Expertis) en Claudia Versteeg, MSc (inhoudelijk medewerker NJi).

Er zijn deelwerkgroepen voor vier thema’s: signalering, diagnostiek, behandeling en ondersteuning. Hier zitten zowel vertegenwoordigers uit de praktijk als de wetenschap in. Daarnaast is er in elke deelwerkgroep een cliëntvertegenwoordiging. De definiëring van dyslexie vormt een vijfde thema.

Voortgang

Op 30 oktober 2019 vond de eerste bijeenkomst van de Richtlijn Adviescommissie (RAC) plaats. De RAC bestaat uit een groep van deskundigen op het terrein van richtlijnontwikkeling, een brede vertegenwoordiging van professionals en wetenschappers uit de werkvelden zorg en onderwijs. De concepten van de hoofdstukken over de definitie van dyslexie, diagnostiek en signalering zijn besproken. De bijeenkomst heeft veel constructieve feedback opgeleverd.

In het najaar zijn er bijeenkomsten geweest met deelwerkgroepen van praktijk- en ervaringsdeskundigen over de verdere beantwoording van de uitgangsvragen. De concepten van de hoofdstukken over behandeling en ondersteuning zijn eveneens vergevorderd. In de komende periode staat het formuleren van aanbevelingen centraal.

In het voorjaar staat een tweede bijeenkomst met de RAC gepland om de concept-hoofdstukken over behandeling en ondersteuning te bespreken. Hierna volgt een bijeenkomst met de klankbordgroep. Deze bestaat uit ambassadeurs uit het veld, denk aan overheden, organisaties, beroeps- en brancheverenigingen, onderwijsraden, inspectie, etc.

Op de hoogte blijven van de planning?

De vorm van een consortium vraagt veel overleg en afstemming. Tegelijkertijd geeft deze brede vertegenwoordiging meerwaarde door de verschillende perspectieven. Het eerste concept van de richtlijn is enigszins vertraagd maar er wordt vanuit gegaan dat de proefinvoer rond de zomer van dit jaar start.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en zijn uw contactgegevens nog niet bij ons bekend? Mail deze dan naar richtlijndyslexie@nji.nl.

Afbeelding van de logo's van NIP, NKD, NVO, NJi, LBRT

 

Back to top