Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie gepubliceerd

Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis. De brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie wil hieraan een bijdrage leveren. Na een intensieve ontwikkelperiode is de richtlijn nu gepubliceerd.

Hoe kunnen professionals in onderwijs en zorg leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen het beste ondersteunen? Wat zijn goede instrumenten voor het uitvoeren van diagnostiek? Wat zijn effectieve behandelmethodes bij dyslexie? Welke hulpmiddelen kunnen professionals inzetten ter ondersteuning van jeugdigen met dyslexie en hun ouders? Welk minimaal taalniveau moeten jeugdigen hebben voordat professionals het risico op dyslexie bij anders- of meertaligen kunnen signaleren?

Voor deze en andere vragen biedt de richtlijn handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie.

Stapsgewijze ontwikkeling

De richtlijn Dyslexie is geschreven in opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVO, LBRT en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De projectorganisatie was belegd bij het Nederlands Jeugdinstituut. Het document is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldig ontwikkelproces. Een werkgroep bestaande uit wetenschappers en praktijkexperts met relevante expertise rond de signalering, diagnostiek, ondersteuning en/of behandeling van dyslexie heeft de richtlijn ontwikkeld. Inhoudelijke experts, leden van beroepsverenigingen en cliënten hebben feedback gegeven op het concept van de richtlijn. Daarnaast is de richtlijn in de praktijk van onderwijs en zorg getest. Alle commentaren zijn, na weging, verwerkt in de definitieve versie.

Professionele standaard

De richtlijn is geautoriseerd door NIP, NVO en LBRT en onderschreven door het NKD en behoort vanaf heden tot de professionele standaard van deze beroepsgroepen. Dit betekent dat de richtlijn door alle professionals wordt toegepast óf dat zij daar gemotiveerd van afwijken. De richtlijn is immers gebaseerd op de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten en op ‘wat werkt’.
De initiatief nemende partijen informeren hun leden en/of achterban de komende periode op verschillende manieren over de inhoud van de richtlijn.

Producten

De richtlijn is te vinden op de volgende websites: www.lbrt.nl; www.nkd.nl; www.psynip.nl;  www.nvo.nl; www.dyslexiecentraal.nl; www.richtlijnenjeugdhulp.nl.
Naast de volledige richtlijn, is ook een set werkkaarten en informatie voor ouders over de richtlijn beschikbaar.

Afbeelding van de logo's van NIP, NKD, NVO, NJi, LBRT

Back to top