Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Deelnemers knelpuntenanalyse gezocht

Samen met de beroepsverenigingen NIP, NVO en LBRT heeft het NKD de ontwikkeling van een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie opgepakt. Doel van deze richtlijn is een kwaliteitsimpuls te leveren aan de diagnostiek van en ondersteuning bij dyslexie.
Het Nederlands Jeugdinstituut is gevraagd om dit traject te coördineren.

Het traject start met een knelpuntenanalyse, waarin knelpunten rond de diagnostiek en behandeling van dyslexie in de praktijk geïnventariseerd en geprioriteerd worden.
Aan deze knelpuntenanalyse nemen cliënten, praktijkprofessionals en wetenschappers deel.

Aanmelden
Praktijk- en ervaringsdeskundigen kunnen zich aanmelden voor deelname. Alle informatie hierover staat in de Uitnodiging Knelpuntenanalyse Richtlijn Dyslexie.

Meer informatie: In ontwikkeling

Back to top