Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Start ontwikkelfase brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Rond de zomer hebben we een update gegeven van de voortgang van de voorbereidingsfase van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. In deze eerste fase stond de knelpuntenanalyse en het verkennen van draagvlak centraal. Het bericht hierover kunt u nalezen op In ontwikkeling. De afgelopen periode hebben we belangrijke stappen gezet bij het inrichten van het project.
Om te beginnen is de overleg- en adviesstructuur (stuurgroep, adviescommissie, klankbordgroep) verder uitgewerkt. Daarnaast is de ontwikkelwerkgroep ingericht met wetenschappers en praktijkexperts met relevante expertise over de aanpak van dyslexie op de gebieden signalering, diagnostiek, behandeling en/of ondersteuning. De ontwikkelwerkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. Elise de Bree, Universiteit van Amsterdam
  • Drs. Joost van Berkel, Hogeschool van Arnhem/Nijmegen / Marant
  • Dr. Jurgen Tijms, Universiteit van Amsterdam / IWAL
  • Dr. Maaike Zeguers, Universiteit van Amsterdam
  • Drs. Marzenka Rolak, Dyslexiecentrum Rotterdam
  • Mr. SEN Nicole Neels, RT praktijk BOM
  • Chruf van Kempen, SWV Waterland

De ontwikkelwerkgroep staat onder voorzitterschap van prof. dr. Pol Ghesquière, hoogleraar Gezins- en Orthopedagogiek aan Katholieke Universiteit Leuven en gespecialiseerd in leerstoornissen, waaronder dyslexie. Een inhoudelijk projectleider, in de persoon van drs. Boukje Toering, draagt zorg voor het onderling afstemmen en inhoudelijk verbinden van de activiteiten. Het Nederlands Jeugdinstituut neemt de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning voor haar rekening. De ontwikkelwerkgroep start in januari 2019 met de daadwerkelijke ontwikkeling. Hierna volgt een stapsgewijs proces van ontwikkeling, praktijktoetsing en bijstelling.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en zijn uw contactgegevens nog niet bij ons bekend, mail deze dan naar richtlijndyslexie@nji.nl.

Back to top