Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Subsidieregeling Tel mee met taal

Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018.

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners  te voeren, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Deelnemers van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) kunnen ook aanspraak maken op subsidie. Zij kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten naar keuze waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord. De activiteiten kunnen hierbij zowel betrekking hebben op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen als op leesbevordering bij kinderen.

Aanvraagformulieren zijn vanaf 1 augustus beschikbaar.

Meer informatie: www.telmeemettaal.nl/subsidie/

Back to top