Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Dyslexie Centraal: Informatie rondom coronamaatregelen

Nu de scholen gesloten zijn in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, is het belangrijk om leerlingen met leesproblemen en dyslexie goed te blijven ondersteunen. Hoe kunnen scholen deze ondersteuning op niveau 2 en 3 vormgeven?
Op Dyslexie Centraal (dyslexiecentraal.nl) is informatie geplaatst over de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie.

De informatie omvat onder andere richtlijnen en adviezen voor de verantwoorde invulling van begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen in deze periode van onderwijs op afstand. De berichtgeving hierover is samengesteld in nauwe samenwerking met en onder goedkeuring van de ministeries van OCW en VWS.

U vindt de informatie op: dyslexiecentraal.nl/actueel/nieuwsarchief/informatie-rondom-corona-maatregelen

Via de link vindt u ook de brief van minister Slob van OCW met informatie voor onderwijs- en zorgprofessionals over het ondersteunen van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Én tips voor ouders en leerlingen om thuis veel te blijven lezen.

Dyslexie Centraal is de website van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands (EN) in samenwerking met Oudervereniging Balans en het NKD.
Het programma wordt ondersteund en geadviseerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van: EN, Oudervereniging Balans, NKD, SDN, Netwerk LPO, LBRT en LBBO.

Back to top