Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Digitaal Poortwachtersplatform van start

Op 4 september 2019 is door het NKD een digitaal platform gestart voor poortwachters dyslexie.

Tijdens de poortwachtersbijeenkomst op 8 februari 2019 bleek dat de poortwachters behoefte hebben aan uitwisseling en frequenter contact, bijvoorbeeld om te overleggen over ingewikkelde casussen.

Na een peiling onder poortwachters in mei 2019, waarop positief tot zeer positief werd gereageerd, heeft het NKD een digitaal platform ingericht. Voor poortwachters is een Poortwachtersplatform aangemaakt in Mijn NKD, het beveiligde interne NKD communicatiekanaal. Dit platform is uitsluitend toegankelijk voor poortwachters, niet voor het NKD. Het NKD heeft voor het platform een beheerder aangesteld conform de eisen van de AVG. In het platform wordt relevante informatie voor poortwachters geplaatst en een lijst met poortwachters.
Poortwachters die zich hiervoor aanmelden, worden geregistreerd en ontvangen een inlogcode voor toegang tot de groep. Tevens worden ze op de lijst geplaatst.
De poortwachters kunnen in de lijst een sparringpartner zoeken; ze kunnen ook een geanonimiseerde casus uploaden met de vraag of andere poortwachters hierin meekijken.

Poortwachters kunnen zich aanmelden via een inschrijfformulier.
Meer informatie: www.nkd.nl/professionals/poortwachtersplatform

Back to top