Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Congres: Scherp stellen op dyslexie

Afbeelding van het logo van Stichting Dyslexie Nederland

Op vrijdag 14 april 2023 organiseert de Stichting Dyslexie Nederland het congres Scherp stellen op dyslexie.

Ernstige problemen met lezen en spellen gaan vaak samen met andere problematiek. Met de invoering van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie en het Protocol PDDB 3.0 zullen kinderen met meer complexe problematiek aangemeld worden voor de dyslexiezorg. Comorbide problemen kunnen het zicht op de herkomst van de problemen met lezen en spellen bemoeilijken en daarmee het zicht op diagnostiek en behandeling. In deze conferentie leggen we de nadruk op het belang van klinisch redeneren bij diagnostiek en behandeling. Wat doe je als de criteria en de persoon niet naadloos op elkaar aansluiten? Daar gaan we na vier korte inleidingen, met elkaar over praten.

De dag begint plenair met de inleidingen over comorbiditeit en over klinisch redeneren. In de middag worden verschillende casussen in subgroepen uitgediept. Hierin staan zowel het belang als de invulling van klinisch redeneren centraal. Thema’s rondom comorbiditeit zijn onder meer rekenproblemen, ADHD, suboptimaal onderwijs, hoogbegaafdheid en tweetaligheid.

Dit congres wordt georganiseerd met medewerking van o.a. Prof. Elise de Bree (UU), Dr. Thijs Cleemans, Prof. Peter de Jong (UvA) en Drs. Ellen Loykens (Molendrift).
Accreditatie voor het congres wordt aangevraagd.

Datum: Vrijdag 14 april 2023, van 9.30-17.00 uur
Locatie: Centraal gelegen, wordt nog bekend gemaakt

Back to top