Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Handreiking NKD

Het NKD biedt een handreiking aan voor lokaal/regionaal overleg over knelpunten bij toegang tot dyslexiezorg in de corona-periode. In de Handreiking Tijdelijke aanpassing toelating diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19 is aangegeven hoe het criterium ‘ernst’ kan worden onderbouwd als het derde meetmoment ontbreekt en hoe het criterium ‘hardnekkigheid’ kan worden onderbouwd als het een school in de coronaperiode niet is gelukt om de (volledige) ondersteuning te bieden op ondersteuningsniveau 3. In de handreiking van het NKD zijn hiervoor expliciete processtappen opgenomen.

U begrijpt dat de genoemde data 2019/2020 op pagina 2 onder de kopjes Doelgroep en Tijdelijke aangepaste criteria ernst vervangen moeten worden door de data die in Mogelijke scenario’s voor toetsmomenten en ON3 voorjaar 2021 staan.

Back to top