Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Stimuleringsprogramma Dyslexie presenteert plannen

Het NKD is partner in het Stimuleringsprogramma Preventieve & Integrale Aanpak Dyslexie & Hulpmiddelen Onderwijs. Onlangs presenteerde de stuurgroep van dit programma haar eerste plannen. Een van de belangrijkste acties: ophalen en doorgeven van goede voorbeelden op alle niveaus en bij alle doelgroepen.

Projectleider Evelien Krikhaar zegt daarover: ‘Afgelopen decennia is er van alles ontwikkeld om hardnekkige leesproblemen te verhelpen. Met het Stimuleringsprogramma gaan we niet méér dingen ontwikkelen, maar nadruk leggen op waar het goed gaat en hoe anderen daarvan kunnen leren.
We gaan scholen helpen om tot een preventieve en integrale aanpak van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie te komen!’

Bekijk de eerste plannen van het Stimuleringsprogramma.
Meer informatie vindt u op www.informatiepuntdyslexie.nl/Archief/Plan-van-aanpak-gepresenteerd.html

Back to top