Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Aangepast toetsen en begeleiden in juni 2021 en daarna

De berichtgeving met informatie en adviezen over de planning en inrichting van toetsing en begeleiding in het onderwijs van leerlingen met lees- en spellingproblemen en vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie en de mogelijke doorverwijzing naar de vergoede zorg is geactualiseerd. Hiervoor is het schema met verschillende scenario’s voor toetsmomenten voor ondersteuning op ON 3 aangevuld voor de periode vanaf 21 juni tot en met volgend schooljaar (2021-2022).

De informatie en adviezen bieden steun bij het maken van passende keuzes voor het onderwijs in deze periode, en helpen bij het verstandig omgaan met de mogelijke gevolgen van weken van scholensluiting, onderwijs op afstand en half-open scholen.

Meer informatie vindt u op dyslexiecentraal.nl.

Back to top