Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

VNG en Rijk stellen Transformatiefonds in

In januari 2018 verscheen een ZonMW-evaluatie van de Jeugdwet, die in 2015 van kracht werd. Daarin stond dat er nog geen sprake was van een effectief, nieuw jeugdstelsel.

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS een Transformatiefonds opgericht. Vanuit dat fonds is van 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen beschikbaar voor plannen van jeugdhulpregio’s.
Het Transformatiefonds is onderdeel van het actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’. In dat programma staat een aantal concrete plannen beschreven. Doel van de plannen is om de jeugdzorg te verbeteren, zodat kinderen en jongeren op tijd de juiste hulp krijgen.
Het programma moet samen met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties worden uitgevoerd.

Aanvragen voor het Transformatiefonds lopen via de 42 jeugdhulpregio’s en moeten uiterlijk 1 oktober 2018 worden ingediend. Voor de beoordeling van de aanvraag is een aantal criteria opgesteld.

Informatie over de spelregels en een aantal voorbeelden: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/modellen-voor-aanvraag-transformatiefonds-jeugdhulp.

Back to top