Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Advies Dyslexie Centraal voor tussenmeting bij interventie op ondersteuningsniveau 3

Op 27 maart bracht het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie het advies naar buiten dat scholen tijdens de coronaperiode zoveel mogelijk de ondersteuning op niveau 2 en 3 voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen moeten blijven continueren. Dat betekent ook dat bij de leerlingen die vanaf januari/februari zijn gestart met een interventie op ondersteuningsniveau 3, het in april tijd is voor een tussenmeting. Dyslexie Centraal heeft veel vragen gekregen van scholen of dit op afstand door kan blijven gaan.

Op dyslexiecentraal.nl staan adviezen over de verschillende mogelijkheden die er zijn.
Hierbij wordt onder andere aangegeven dat het belangrijk is om in onderling overleg tussen directie, ib-er en/of de poortwachter binnen het eigen schoolbestuur of samenwerkingsverband een goede afweging te maken tussen de voor- en nadelen van de genoemde opties en zo te komen tot een professionele keuze die past bij de eigen lokale situatie.

Back to top