Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Denktankdag Stimuleringsprogramma Dyslexie

In opdracht van het Ministerie van OCW wordt de komende jaren het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs uitgevoerd, kortweg: Stimuleringsprogramma Dyslexie. Het NKD neemt met andere organisaties deel aan de stuurgroep die het programma uitvoert.

Doel van dit stimuleringsprogramma is om scholen beter in staat te stellen om systematisch te werken aan het voorkomen en op integrale en effectieve manier aanpakken van leesproblemen, laaggeletterdheid en dyslexie. Dit in samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen.

Op 9 maart 2018 is een Denktankdag georganiseerd met deskundigen en betrokkenen in de dyslexieketen. Van deze dag is een video-impressie gemaakt waarin alle doelgroepen aan het woord komen. Samen formuleren zij de eerste contouren van wat er nodig is om de doelen van het stimuleringsprogramma te bereiken en duurzaam te verankeren.

Bekijk de video-impressie op http://www.expertisecentrumnederlands.nl/uncategorized/21582/.
Het filmpje opent het best binnen Chrome als webbrowser.

Back to top