Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Dyslexie Centraal roept op tot overleg

Op 19 mei is door het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie aanvullende informatie geplaatst op Dyslexie Centraal over het verantwoord en op maat verder invullen van ondersteuningsniveau 3 en mogelijkheden voor (al dan niet uitgestelde) toetsing. Er worden verschillende scenario’s geschetst, afhankelijk van de mate waarin de ondersteuning heeft plaatsgevonden in de afgelopen periode.

De informatie is te vinden op Dyslexie Centraal.
Hierbij wordt opgeroepen om in lokaal/regionaal overleg met gemeenten, onderwijs- en zorgprofessionals te komen tot werkbare afspraken.

Back to top