Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Resultaten QuickScan Dyslexie Centraal bekend

Naar aanleiding van signalen uit het land over een stijging in het aantal aanmeldingen voor vergoede dyslexiezorg heeft Dyslexie Centraal eind 2022 een QuickScan gehouden onder verschillende onderwijs- en zorgprofessionals. Het vermoeden was dat de stijging werd veroorzaakt door de coronamaatregelen van de afgelopen jaren. Centrale vraag van de QuickScan was dan ook: Ziet u tussen 2019 en 2022 veranderingen in het aantal en eventueel ook de kwaliteit van aangemelde dossiers en zo ja, welke verklaring ziet u hiervoor?
In totaal hebben 256 poortwachters, zorgaanbieders, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten de digitale vragenlijst ingevuld.

Lees de resultaten van de QuickScan in het Publieksverslag Terugkoppeling Quickscan Dyslexie Centraal.

Back to top