Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

PROFESSIONALS

Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Kinderen en jongeren met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie hebben recht op goede ondersteuning en zorg, die gebaseerd is op de laatste stand van de kennis.
De Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie biedt handvatten in de vorm van aanbevelingen voor het handelen door professionals in zowel onderwijs als zorg, die betrokken zijn bij de hulp aan jeugdigen met ernstige lees- en/of spellingproblemen en dyslexie.

De richtlijn is geautoriseerd door NIP, NVO en LBRT en onderschreven door het NKD en behoort vanaf 1 september 2021 tot de professionele standaard van deze beroepsgroepen. Dit betekent dat de richtlijn door alle professionals wordt toegepast óf dat zij daar gemotiveerd van afwijken. De richtlijn is immers gebaseerd op de laatste wetenschappelijke kennis en inzichten en op ‘wat werkt’.

Bij de Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie zijn beschikbaar:

Meer informatie over de Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie staat op richtlijnenjeugdhulp.nl/dyslexie.

De papieren versies van deze producten zijn te bestellen via Buro Extern: Bestellijst Richtlijnen Jeugd.
Vragen of reacties zijn welkom via richtlijndyslexie@nji.nl.

Back to top