Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat
PROFESSIONALS
Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling

Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0

Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe wetenschappelijke inzichten is in de afgelopen jaren een actuele versie van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling ontwikkeld, Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (PDDB) 3.0.
Het Protocol beschrijft naast de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor ernstige dyslexie (ED), ook het stap voor stap handelen van de zorgverlener.

Op 1 september 2021 start de implementatiefase van het PDDB 3.0, die op 1 januari 2022 van kracht wordt.

Het PDDB 3.0 wordt uitgevoerd binnen het kader van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie.

Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0

In december 2006 is het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (PDD&B) beschikbaar gekomen. Het protocol geeft een leidraad voor het diagnosticeren en behandelen van ernstige dyslexie. Het protocol gaat in belangrijke mate uit van een ‘medische’ visie op ernstige dyslexie. Deze wordt gedefinieerd als  een neurobiologische stoornis die deels genetisch is bepaald en met hersenonderzoek kan worden aangetoond. De stoornis heeft taalverwerkingsproblemen  tot gevolg die leiden tot een ernstig probleem met het lezen en/of spellen van woorden, ondanks goed onderwijs.  Ernstige dyslexie staat een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de capaciteiten van de leerlingen die het betreft, wel  mogelijk zou zijn, in de weg. Ernstige dyslexie onderscheidt zich van andere lees- en spellingsproblemen door hardnekkigheid en significante achterstand in lezen en spellen.

In 2013 is het protocol – in opdracht van de besturen van de toenmalige kwaliteitsinstituten KD en NRD – op  een aantal wezenlijke punten herzien. Dit Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 vervangt het vorige. Praktijken met het keurmerk van het NKD  werken volgens het PDD&B 2.0.

Voor de onderbouwing van gemaakte keuzen wordt in het protocol verwezen naar het rapport Onderzoek & Verantwoording ten behoeve van PDD&B 2.0. U kunt dit rapport opvragen via info@nkd.nl.

Richtlijn diagnostiek

De Richtlijn diagnostiek bij ernstige enkelvoudige dyslexie bevat relevante lees- en spellingstesten die afgenomen kunnen worden om ernstige enkelvoudige dyslexie te diagnosticeren.

Back to top