Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

PROFESSIONALS

Praktijkhouders, hoofd- en medebehandelaars

Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling

Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 3.0

Op grond van diverse ontwikkelingen in de zorgketen en nieuwe wetenschappelijke inzichten is in de afgelopen jaren een actuele versie van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling ontwikkeld, Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0.
Het Protocol beschrijft naast de criteria en de kenmerken van vergoede zorg voor ernstige dyslexie (ED), ook het stap voor stap handelen van de zorgverlener.

Protocol 3.0 is vanaf 1 januari 2022 van kracht. Praktijken met het keurmerk van het NKD werken volgens dit Protocol.
Om ketenpartners op de hoogte te brengen van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0, zijn drie toelichtende brieven opgesteld:

Deze brieven zijn ook te vinden op dyslexiecentraal.nl.

Het PDDB 3.0 wordt uitgevoerd binnen het kader van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie.

Ontwikkeling Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling

In december 2006 is het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling beschikbaar gekomen. Het protocol geeft een leidraad voor het diagnosticeren en behandelen van ernstige dyslexie. Het protocol gaat in belangrijke mate uit van een ‘medische’ visie op ernstige dyslexie. Deze wordt gedefinieerd als  een neurobiologische stoornis die deels genetisch is bepaald en met hersenonderzoek kan worden aangetoond. De stoornis heeft taalverwerkingsproblemen  tot gevolg die leiden tot een ernstig probleem met het lezen en/of spellen van woorden, ondanks goed onderwijs.  Ernstige dyslexie staat een normale educatieve ontwikkeling, die op grond van de capaciteiten van de leerlingen die het betreft, wel  mogelijk zou zijn, in de weg. Ernstige dyslexie onderscheidt zich van andere lees- en spellingsproblemen door hardnekkigheid en significante achterstand in lezen en spellen.

In 2013 is het protocol – in opdracht van de besturen van de toenmalige kwaliteitsinstituten KD en NRD – op  een aantal wezenlijke punten herzien. Dit Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling 2.0 verving het vorige.

Back to top