Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Wat is de plaats van de EMT binnen de minimale dataset?

Al meerdere keren is vanuit het veld de vraag gesteld over de plaats van de EMT – als toets binnen het LVS van scholen en als screeningstoets in het voortraject van aanmeldingen van leer­lingen voor diagnostiek en eventuele behandeling van dyslexie.

Aanleiding tot de vragen was steeds het gegeven, dat de normen van de EMT ‘grofmazig’ zijn. Inmiddels zijn er normtabellen voor leeftijdsgroepen per half jaar van 6;6 t/m 6;11, 7;0 t/m 7;5 enz.  Juist in het begin van het aanvankelijk lezen is meer behoefte aan normen afgezet tegen aantal maanden onderwijs.

Qua opbouw blijft de EMT grofmazig; de moeilijkheidsgraad van de testwoor­den loopt razendsnel op. Na 2 KM-woorden volgen er 6 MKM-woorden en dan meteen woorden met dubbele medeklinkers en 2-lettergrepige-woorden met open en gesloten lettergreep. Voor doorsnee lezers is dat geen probleem, maar zwakke lezers kunnen vaak zo’n drempel niet nemen en blijven hangen op 2 tot 8 punten.

In de praktijk wordt geen enkel kind aangemeld o.b.v. EMT-data. Het beeld is duidelijk: scholen gebruiken de DMT, de EMT functioneert binnen de diagnostiek, grotendeels in combinatie met de Klepel. Nu de EMT niet toestaan bij de screening doet niemand pijn en de diagnosten houden iets voor zichzelf.

Het advies van de Datacommissie is:
Neem als school de EMT niet af, in ieder geval niet bij de hele jonge en hele zwakke leerlingen. Laat de EMT bij de diagnosticus die de score vergelijkt met de Klepel en daarin de betekenis vindt van de EMT. Wie een alternatief zoekt voor de DMT kan gebruikmaken van de toets Technisch Lezen – woorden ­uit het nieuwe LVS van Boom.

Back to top