Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Wat is de plaats van de EMT binnen de minimale dataset?

Al meerdere keren is vanuit het veld de vraag gesteld over de plaats van de EMT – als toets binnen het LVS van scholen en als screeningstoets in het voortraject van aanmeldingen van leer­lingen voor diagnostiek en eventuele behandeling van dyslexie.

Aanleiding tot de vragen was steeds het gegeven, dat de normen van de EMT ‘grof’ zijn.

Niveau p-waarde z-score T-exact T-score rs 7jr rs 8jr rs 9jr
e < .067 -1,5 35 35 0-5 0-20 0-33
E < .10 -1,28 37,2 37 6-7 21-22 35-37
D < .25 -0,67 43,3 43 8-14 23-31 38-46
C < .50 0 50 50 15-22 32-42 47-57

Het zijn normen per jaargroep 6;6 t/m 7;5, 7;6 t/m 8;5 enz. Juist in het begin van het aanvankelijk lezen is meer behoefte aan normen afgezet tegen aantal maanden onderwijs.

Een aangemelde leerling kan ten tijde van het onderzoek nog net 7;5 jaar oud zijn. Hij behaalt een EMT-score van 18. O.b.v. de norm voor 7-jarigen leest hij op C-niveau (laag gemiddeld). De slimme dyslexiebehandelaar stelt het onderzoek een week uit, dan is hij net 7;6 jr en leest hij met dezelfde score van 19 op e-niveau, het niveau van een ernstige achterstand.

Informatie van de uitgever: er zijn halfjaarsnormen gemaakt. Naar verwachting worden die bij een nieuwe druk van de EMT gepubliceerd, mogelijk in maart 2022. Dit lost het probleem voor een deel op, maar zeker niet helemaal. Ook qua opbouw is de EMT grof; de moeilijkheidsgraad van de testwoor­den loopt razendsnel op. Na 2 KM-woorden volgen er 6 MKM-woorden en dan meteen dubbele medeklinkers en 2-lettergrepige-woorden met open en gesloten lettergreep. Voor doorsnee lezers is dat geen probleem, maar slechte lezers kunnen vaak zo’n drempel niet nemen en blijven hangen op 2 tot 8 punten. Zijn ze een jaar ouder en hebben ze de drempel genomen, dan schieten ze vaak vele punten door.

Daarbij is het zo, dat in de praktijk geen enkel kind aangemeld wordt o.b.v. EMT-data. Enkele gegevens  van de 16885 die sinds 2017 geregistreerd zijn:
Bij 9781 kinderen is of een DMT-score en/of een EMT-score ingevoerd.
Geen enkel kind is aangemeld met EMT-gegevens
9781 kinderen zijn aangemeld met DMT-gegevens.
Van 9387 kinderen zijn er EMT-gegevens bij diagnostiek.
Van 7183 kinderen zijn er DMT-gegevens bij diagnostiek.
Daarvan van 3034 kinderen beide gegevens.

Het beeld is: scholen gebruiken de DMT, de EMT functioneert binnen de diagnostiek, grotendeels in combinatie met de Klepel, dus nu de EMT niet toestaan bij de screening doet niemand pijn en de diagnosten houden iets voor zichzelf.

Het advies van de Datacommissie is: Neem als school de EMT niet af, laat die bij de diagnosticus die de score vergelijkt met de Klepel en daarin de betekenis vindt voor de EMT. Wie een alternatief zoekt voor de DMT kan gebruikmaken van de toets Technisch Lezen – woorden ­uit het nieuwe LVS van Boom.

13 oktober 2021
Chris Struiksma

Back to top