Ga naar de inhoud
Als het over kwaliteit in dyslexiezorg gaat

NIEUWSBERICHTEN

Hoe hanteer je het ernstcriterium van 1,5 SD binnen de diagnostiek bij leerlingen op het voortgezet onderwijs?

Binnen de diagnostiek wordt onder andere bepaald of een jeugdige behoort tot de laagste 6,7% (-1,5 SD) of de laagste 10% (-1,28 SD) van de normpopulatie.

Er is een beperkt aantal toetsen met normen voor de leeftijdsgroepen waartoe leerlingen in het VO behoren. In Bijlage 2 van de BVRD staat een testoverzicht. In het oorspronkelijke overzicht is onduidelijk of de normering van de toetsinstrumenten het toelaat om te beoordelen of een jeugdige al dan niet onder een bepaalde grenswaarde presteert. Ter verheldering is de tabel uit Bijlage 2 betreffende het technisch lezen van losse woorden en het spellen hieronder aangevuld met informatie over de aard van de normscores. Onder deze tabel is een conversietabel* te vinden waarin staat weergegeven welke waarden van de verschillende typen normscores overeenkomen met de grenswaarden van de laagste 6,7% (-1,5 SD) en de laagste 10% (-1,28 SD) van de normpopulatie. Het is bij de keuze van een test belangrijk rekening te houden met de grensscores die nodig zijn.

Overzicht validiteit en betrouwbaarheid veel gebruikte toetsinstrumenten

Technisch Lezen losse woorden

Leeftijds-range normgroep Type normscore COTAN-beoordeling Geschikt voor Opmerking
3DM

Leesvaardigheid

7-12 T-score Ja Po
CBWL

Monosyllabische woorden lezen

 

6-16

Standaard Score  

Ja

 

Po, vo

 

Drie-Minuten-test

 

6-12

T-score (versie zorg)  

Ja

 

Po

Speciale versie voor gebruik in zorg
DST Woorden Lezen en Onzin woorden lezen  

6-16

Standaard score  

Ja

 

Po, vo

Eén-minuut-test: Normen handleiding Klepel/EMT  

7-14

 

T-score

 

Ja

Po, vo (leerjaar 1 en 2)
Eén-minuut-test, versie B:

Normen handleiding CB&WL

 

7-16

 

Standaard Score

 

Ja

 

Po, vo

IDAA – Flitslezen Woorden en Flitstypen Pseudowoorden  

16 jaar

 

C-score

 

Ja

 

Bovenbouw

VO

Combinatie van lezen en spelling. Normen per opleidings-niveau
IDAA-mbo – Flitslezen Woorden en Flitstypen Pseudowoorden  

16+ (mbo populatie)

 

C-score

 

Ja

 

Mbo

niveau 2-4

 

Combinatie van lezen en spelling.

Klepel: Normen handleiding Klepel/EMT  

7-14

 

T-score

 

Ja

Po, vo (leerjaar 1 en 2) Lezen van onzinwoorden
Klepel: Normen handleiding CB&WL 7-16 Standaard Score Ja Lezen van onzinwoorden
Muiswerk Testsuite 1 Screening Nederlands & Dyslexie, flitstesten  

12-..

 

Stanine

 

Vo (leerjaar 1)

 

Normen per opleidings-niveau

Spelling

Leeftijds-range normgroep Type normscore COTAN-beoordeling Geschikt voor Opmerking
3DM
Spelling-vaardigheid
7-12 T-score ja Po
DAT-NL Woordbeeld 12 jaar en ouder Stanine Ja Po, mbo, ho Meet met name complexe spelling
De vier scholieren 12-.. Nee Vo
DST 2-minuten spelling 6-16 Standaard Score Ja Po, vo
Gletschr Spellingtaken  

16 jaar en ouder

 

Percentiel

 

nee

 

Vo, mbo, ho

Normen op Vlaamse populatie
Het wonderlijke weer 12-.. Stanine /
C-score
nee Vo Normen per opleidings-niveau
Muiswerk Testsuite 1 Screening 12-.. Stanine vo (leerjaar 1) Normen per opleidings-niveau
Nederlands & Dyslexie, spelling
PI Signalerings-dictee voor brugklassen  

 

12-13

 

 

Percentiel

 

 

Ja

 

Vo (brugklas)

Normen en betrouw-baarheid van test onvoldoen-de (COTAN)
PI-dictee 6-12 T-score/ percentiel Ja Po
SVT Spelling 6-12 Percentiel Ja Po

Toelichting op en conversie van standaarddeviaties naar percentielen en T-scores

Standaarddeviatie (SD) Toelichting Percentiel T-score Stand. score C-score
+
Stanine
≤ -1,5 SD Ten minste 1,5 standaarddeviatie beneden het (norm)gemiddelde  

Laagste 6,7%

 

T = 35 of lager

 

StSc = 5 of lager

 

 

-1

≤ -1,28 SD Ten minste 1,28 standaarddeviatie beneden het (norm)gemiddelde  

Laagste 10%

 

T = 37 of lager

 

-2

 

Stanine / C = 2 of lager

_1 Stanine en C-schaal zijn niet geschikt voor precieze bepaling waarde -1.5 SD.
_2 St.Sc-schaal heeft geen grenswaarde voor -1.28 SD / percentiel 10; deze grens valt ongeveer in het midden van de range van ruwe scores die behoren tot de categorie St.Sc. 6

Werkgroep beheer BVRD

*Deze conversietabel is gebaseerd op de conversietabel uit het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling versie 3.0.

Back to top